claire@claireruaro.com

Tjänster

TJÄNSTER

Översättning

Finska > engelska
Svenska > engelska

Det är alltid bäst att överlåta översättningsarbeten till personer som har språket som modersmål och som har yrkeskompetens.

Vi som arbetar yrkesmässigt med översättning kan få jobbet gjort noggrant och effektivt, så att du i stället kan fokusera på det som du gör bäst.

Varför välja en modersmålstalare?

Oavsett hur bra engelska man pratar kommer en person som inte är modersmålstalare att behöva kämpa med att kommunicera alla subtila nyanser i en text.

Personen kanske kan skriva formellt korrekt, men kommer att ha svårt att formulera sig på ett naturligt sätt och verkligen nå ut till engelskspråkiga läsare.

Jag översätter inte dina ord bara rakt upp och ned, utan riktar in mig på att få fram innebörden bakom dem. Ibland behöver man översätta lite mer kreativt snarare än ordagrant för att få det bästa resultatet.

Du kan lita på mina effektiva, exakta översättningstjänster till modersmålsengelska för texter på svenska eller finska.

TJÄNSTER

Granskning

Kanske har du redan fått ett dokument översatt från finska eller svenska till engelska, men behöver säkerställa att innebörden har förmedlats på ett korrekt sätt.

När allt kommer omkring kan misstag i copytexten eller innehållet bli kostsamma, så det är alltid bäst att vara på den säkra sidan.

När jag granskar en text går jag igenom översättningen noggrant, och jämför den med källtexten i original, korrigerar fel och gör stilistiska ändringar.

TJÄNSTER

Korrekturläsning

Om du behöver få en slutlig genomgång av dina engelska texter för att säkerställa att de är felfria erbjuder jag även enspråkiga korrekturläsningstjänster.

Jag åtgärdar noggrant alla stavfel och grammatiska misstag och ser till att texten flyter på bra.

Expertområden

Marknadsföring

Oavsett hur bra dina marknadsföringstexter är på originalspråket, behöver du en erfaren översättare med kompetens inom marknadsföring för att slå an de rätta tonerna på engelska. Jag kan hjälpa till med allt från säljtrattar och bloggposter till produktbeskrivningar och nyhetsbrev.

Resor och turism

Efter att själv ha utforskat Skandinavien och den nordiska regionen ur mitt perspektiv som britt, finns det ingenting som intresserar mig mer än att översätta webbinnehåll, menyer och broschyrer som tilltalar internationella besökare.

Företagskommunikation

Förutom kommunikation som riktar sig från företag till kund, hjälper jag även internationella företag baserade i Norden att skapa en känsla av samhörighet genom att se till att de får internt kommunikationsmaterial som deras personal över hela världen kan ta till sig.

Mat och dryck

Jag har ett stort intresse för gastronomi och förstår precis hur mycket arbete som krävs för att få en liten verksamhet inom livsmedels- eller dryckesbranschen att växa. Just nu går jag en introduktionskurs om spritdrycker som arrangeras av den brittiska utbildningsstiftelsen Wine & Spirit Education Trust och som leder fram till diplomet Level 1 Award in Spirits. På så sätt får jag tillfälle att förena ett av mina privata intressen med en stärkt yrkesmässig kompetens.

Auktoriserade översättningar

Som kvalificerad medlem av ITI för finska och svenska till engelska kan jag leverera auktoriserade översättningar av privata handlingar eller intyg för officiella ändamål. Perfekt för alla som tycker att stora översättningsbyråer är lite överväldigande, och är ute efter en mer personlig upplevelse.

Har du frågor?

Ta kontakt

Har du frågor?

Ta kontakt